سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سوالی از خانمهای محتزم

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام

بازهم یه سوال برام پیش اومده، اینبار مخاطب خانم های محترم میباشند.

سوال؟

چرا انتظار دارید همسرانتان با دیدن این فیلم هایی که از صدا و سیما پخش میشود سرتان هوو نیاورند؟

مطمئن باشید، هنگامی که فیلمی پخش میشود که در آن یک بازیگر که بسیار زیباتر از شماست(البته شاید شما آن بازیگر را زیبا تر از خود ندانید! که این در نظر همسرتان اهمیتی نخواهد داشت...) در آن نقش مثبتی را ایفا میکند که هیچ گونه عیبی ندارد و کاملا معصوم جلوه میکند احتمالا همسرتان را  نسبت به شما سرد خواهد کرد...

و اگر نتواند همسر دیگری اختیار کند احتمالا از زندگیش نیز دلسرد خواهد شد.

چرا که خداوند به انسانها فرمان میدهد:

"به مؤمنان بگو چشمهاى خود را (از نگاه به نامحرمان) فروگیرند، و عفاف خود را حفظ کنند; این براى آنان پاکیزه‏تر است; خداوند از آنچه انجام مى‏دهید آگاه است" آیه 30 سوره نور

البته این دستور به شما خانمهای محترم هم داده شده است:

به زنان با ایمان بگو چشمهاى خود را (از نگاه هوس ‏آلود) فروگیرند، و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را -جز آن مقدار که نمایان است- آشکار ننمایند و (اطراف) روسرى‏هاى خود را بر سینه خود افکنند (تا گردن و سینه با آن پوشانده شود)، و زینت خود را آشکار نسازند مگر براى شوهرانشان، یا پدرانشان، یا پدر شوهرانشان، یا پسرانشان، یا پسران همسرانشان، یا برادرانشان، یا پسران برادرانشان، یا پسران خواهرانشان، یا زنان هم‏کیششان، یا بردگانشان (کنیزانشان)، یا افراد سفیه که تمایلى به زن ندارند، یا کودکانى که از امور جنسى مربوط به زنان آگاه نیستند; و هنگام راه رفتن پاهاى خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود (و صداى خلخال که برپا دارند به گوش رسد). و همگى بسوى خدا بازگردید اى مؤمنان، تا رستگار شوید!" آیه 31 سوره نور

که فکر نکنم با این فیلم ها و اصرار شما برای دیدن قسمت های مختلف آن امکان تقوا پبشه کردن رو پیدا کنند و بتوانند چشمان خود را از نگاه به نامحرمان فرو گیرند