سفارش تبلیغ
صبا ویژن

روشنفکر!

یه سوال دیگه؟

چرا بعضی از کسایی که ادعای
روشنفکری دارند با انسانهای چادری بد برخورد میکنند و انتظار دارند چادر
خود را کنار گذاشته و حتی لخت تو کوچه و خیابان بگردند!؟اولین شرط بازیگر شدن

آیا میدانید اولین شرطی که برای بازیگر شدن وجود داره چیه؟

پول؟

       نه

علم؟

       نه، نه

پارتی؟

       نه، نه، نه

اولین شرطش بی حیاییه!

تو وقتی بازیگر میشی باید آنقدر حیا رو بیاری پایین که به هر غریبه ای به عنوان زن یا شوهرت نگاه کنی و باهاش مثل اون رفتار کنی، تازه عاشقشم بشی، به عبارتی دیگه یه جورایی عبد ذلیل فیلمنامه نویس شی!هرچی اون گفت بی چون چرا بگی چشم! بی خیال خدا!! شاید یه دلیل اینکه فیلمهای ما توی زمینه درام یا همون ردو بدل کردن دلو قلوه بین بازیگرا زیاد شده همین باشه

البته این شرط در مورد افراد کمی از کسانی که بازیگر شده اند صدق نمی کند(مانند کسی که نقش امام رضا علیه السلام رو بازی کرد و از این قبیل...).


بعد از نوشتن این متن یه بنده خدایی از مرتکب حق الناس شدن در رابطه با بازیگران بهم اخطار داد و اعتقاد داشت که مرتکب حق الناس شده ام

برخود لازم دیدم چند خطی توضیح در رابطه با این پست بدهم

اینجانب با نوشتن این پست فقط می خواستم زشتی این کار را آشکار کنم. و امیدوارم بازیگران هم متوجه زشتی این کار بشوند و دست از این کار بردارند، یا حداقل کسانی که میخواهند این کار را پیشه خود کنند، بدانند آنچه را باید.

ضمنا لازم دانستم در آخرین جمله بالا کلمه (از این قبیل ...) را بیشتر شرح دهم تا خدای ناکرده مرتکب حق الناسی نسبت به شخصی نشده باشم

منظورم از "از این قبیل..." کسانی بودند که در این بین با جنس مخالفشان دل و قلوه رد و بدل نمیکنند و زنانی که زینت خود را (که لباسهای زیبا ، آرایش و ... هم شامل حالش میشود) به عرصه نمایش نمیگذارند و زنان و مردانی که با مردان و زنان نامحرم مانند محارمشان برخورد نمیکنند

کلمه "افراد کمی" که در آخرین جمله بالا را هم نوشته ام را پس میگیرم و قضاوت آن را با خوانندگان محترم میگذارم. و شما را به این فکر دعوت میکنم که آیا میشود با وضع سینمای موجود با مردان و زنان نامحرم مانند محارم برخورد نکرد؟ و با آنها گرم نگرفت مانند یک برادر یا یک خواهر و با آنها شوخی نکرد مانند یک همسر!!!

و کارهایی را انجام نداد که خداوند میخواهد فقط بین محارم این کارها باشد نه بین نامحرمان

بگذریم از اینکه در این رشته هرکس وارد شود محدودیت فردی نخواهد داشت یعنی برخورد با یک شخص به عنوان محرم(حتی اگر آن شخص یکی از محارمش باشد) مانند برخورد با نامحرم خواهد بود چون این نوع شوخی و برخورد گرم و ... در مقابل دیدگان چندین میلیون نامحرم انجام میشود و احتمالا 99% این نامحرمان خود را جای محرم این بازیگر قرار خواهند داد!